Checklista för iHug

Du behöver en iPad som stödjer iOS13 eller senare.
Du behöver en iPhone.
Du behöver ett Apple ID.
Du måste tillåta push-notiser
Du måste tillåta appen att använda kameran

På denna sida kan du hitta allmänna frågor som kan lösa dina problem och vår egna checklista av vad du behöver för att kunna använda iHug på dina enheter. Vid ytterligare frågor eller funderingar, klicka in på fliken "Kontakt" och följ länken därifrån.

Vanlig frågor

Måste jag ha iHug igång på min telefon? +

Vad händer om hemmaenheten slutar fungera? +

Hur ska iPad placeras hos min anhörige? +

Hur vet jag att iHug fungerar hos min anhörige? +

Felsökning

Under vilka ljusförhållande rörelsedetektor detekterar bäst? +

Problem med internetanslutning via Telias mobilnät. +

Jag får inga meddelanden från hemmaenheten +

Jag har bytt telefon - hur gör jag för att iHug ska fungera igen? +

Jag har bytt iPad - hur gör jag för att iHug ska fungera igen? +

Hemmaenheten står i status Ej Aktiv +

Förhindra uppdateringar (Automatiska hämtningar) av appar +

HEMMAENHET: Får du ett systemmeddelande som påminner dig att göra en backup och iHug blockeras? +

HEMMAENHET: Undvika systemmeddelande (iCloud) +

Handledning

Hur skapar jag en koppling? +

HEMMAENHET: Hur bjuder jag in en kontaktperson? +

HEMMAENHET: Hur kan jag ange mellan vilka tider iHug ska detektera rörelse? +

HEMMAENHET: Hur kan jag ange efter hur lång tid iHug ska skicka ett meddelande om rörelse inte upptäcks? +

HEMMAENHET: Hur kan jag förhindra att appen stängs ner av misstag? +

KONTAKTENHET: Hur kan jag ange mellan vilka tider iHug ska detektera rörelse? +

KONTAKTENHET: Hur kan jag ange efter hur lång tid iHug ska skicka ett meddelande om rörelse inte upptäcks? +

KONTAKTENHET: Hur skickar jag ett vykort till min anhörige? +