iHug – ökad trygghet för dig och dina anhöriga.

Förvandla en smartphone, surfplatta eller dator till ett trygghetslarm.

iHug iPad and iPhone
wave

Hur fungerar iHug?

iHug är ett passivt trygghetslarm som skapar trygghet för anhöriga och äldre eller rörelsehindrade personer. iHug ger även helt nya möjligheter att hålla kontakt via videosamtal med anhöriga som har svårt att hantera en vanlig telefon.

Videosamtal i iHug

Med iHug kan du koppla upp ett videosamtal hem till din anhörige för att säkerställa att han eller hon mår bra. Det krävs ingen åtgärd på iPad för att besvara ett inkommande videosamtal, vilket är viktigt i händelse av sjukdom, olycksfall eller andra rörelsehinder.

iHugs funktioner

Passivt trygghetslarm

iHug använder iPads inbyggda kamera för att detektera rörelse i hemmet hos din anhörige. Om ingen rörelse upptäcks under en inställd tid skickas ett meddelande till dig och andra kontaktpersoner. Du kan då välja att koppla upp ett videosamtal hem till din anhörige.

Videosamtal

Med iHug kan du koppla upp ett videosamtal hem till din anhörige för att säkerställa att han eller hon mår bra. Det krävs ingen åtgärd på iPad för att besvara ett inkommande videosamtal, vilket är viktigt i händelse av sjukdom, olycksfall eller andra rörelsehinder.

Nya sätt att hålla kontakt

Den iPad som monteras hemma hos din anhörige kan användas som kontaktskärm. För äldre eller rörelsehindrade personer som har svårt att hantera en telefon så kan ett videosamtal kopplas upp med en knapptryckning till dig eller andra kontaktpersoner.

Fjärrstyrning

Du kan enkelt och bekvämt fjärrstyra och ändra inställningar på iPad hos din anhörige från din iPhone.

Hemmaenhet

Du behöver en iPad med iOS 13 eller senare som placeras hemma hos din anhörige. Vi rekommenderar att iPad väggmonteras och den behöver vara ständigt ansluten till en laddare.

Kontaktenhet

För att iHug ska kunna skicka meddelanden och koppla upp videosamtal så behöver minst en kontaktperson använda appen. Om iHug inte upptäcker rörelse under inställd tid kommer du att få ett meddelande i form av en pushnotis.